Địa chỉ

đường Trấn Bắc, thị trấn lạc ngư, thành phố Trương Gia Cảng, giang tô, Trung Quốc.

Số điện thoại

+86 139 1319 0110

Gửi tin nhắn

Luôn tận tâm và cống hiến